Siirry pääsisältöön

Perhe- ja yksilöopetus

Etusivu > Opetus ja koulutus > Perheopetus

Kunnan myöntämässä perhe- tai yksilöopetuksessa opitte koko perhe ja lähipiiri innostavan opettajan johdolla tarvitsemianne viittomia tai muuta viittomakommunikaatiota. Opettaja voi tulla kotiinne, tai viittomia voidaan opetella lähiympäristössä, kuten kaupassa tai leikkipuistossa. Voitte myös opiskella etäyhteydellä. Perheopetusta voidaan antaa yksilöopetuksena esimerkiksi ihmiselle, joka on menettänyt tai menettämässä kuuloaan tai puhekykyään.

Joustavaa opetusta perheenne ehdoilla

Opetusajat sovitaan perheen muun aikataulun ja jaksamisen mukaan: opetusta voi olla intensiivisesti kerran viikossa tai kertauksena kerran kuussa. Yksi opetuskerta voi olla yhdestä oppitunnista useamman tunnin kokonaisuuteen. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten pelejä, loruja ja lauluja. Perheelle jää materiaalia arjen tueksi.

Opetusta voidaan antaa myös useamman perheen ryhmäopetuksena, jolloin mahdollistuu vertaistuen saanti. Sopeutumisvalmennuksena annettava opetus on perheille maksutonta. Ennen opetuksen tilaamista perhe tarvitsee maksusitoumuksen kunnan sosiaalitoimesta.

Etsitkö asiakkaallesi viittomien tai viittomakielen opettajaa?

Vian opettajilla on kokemusta hyvin monenlaisten ihmisten, perheiden ja kommunikaatiomenetelmien opettamisesta. Opetuksen tilaaminen meiltä on helppoa. Jokaisen perhe- ja yksilöopetus suunnitellaan niin, että se palvelee vuorovaikutuksen kehittymistä ja kokonaisvaltaista kommunikaatiota.

Kysy lisää!

opetus@osuuskuntavia.fi
p. 040 594 5842

Viittomakommunikaatiosta ja viittomakielistä

Viittomat puheen tukena

Viittomat puheen tukena on yksi viittomakommunikaation muoto. Viittoessa käytetään viittomakielestä lainattuja viittomia puheen rinnalla. Viittomilla selvennetään puhuttua viestiä ja tehdään puhetta visuaaliseksi. Viittomien lisäksi hyödynnetään monipuolisesti ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti myös muita visuaalisia keinoja, kuten luonnollisia eleitä, ilmeitä ja osoituksia. Viittomat tukevat puheen ymmärtämistä ja tuottamista. Viittomien käyttö tukee kielenkehitystä ja mahdollistaa vuorovaikutuksen sekä tasavertaisen osallistumisen.

Kannustava, visuaalisen menetelmän hyväksyvä yhteisö luo mielekkään ja motivoivan ympäristön kommunikaatiolle ja vuorovaikutukselle. Viittomien käyttö puheen tukena ei sulje pois muiden kommunikaatiomenetelmien käyttöä. Usein eri menetelmät tukevat toisiaan.

Viittomakielet

Viittomakielet ovat luonnollisia kieliä, joilla on oma kielioppinsa ja sanajärjestyksensä. Siksi viittomakieltä ei voi käyttää yhtä aikaa puheen kanssa. Eri maiden kuurojen yhteisöillä on omat kansalliset viittomakielensä – Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Viittomakieli on kuurojen äidinkieli ja se on tiiviisti sidoksissa kuurojen kulttuuriin.

Viitottu puhe

Viitottu puhe on puhutun kielen, esimerkiksi suomen kielen, mukaista viittomista. Puhutun kielen sanat lausutaan joko ääneen tai artikuloidaan äänettömästi huuliolla. Viittomakielen viittomia viitotaan samanaikaisesti puheen rinnalla ja puheen tueksi. Viittominen noudattaa puhutun kielen sanajärjestystä. Viitottu puhe on esimerkiksi joidenkin sisäkorvaistutetta käyttävien ja kuuroutuneiden kommunikointimuoto.