Siirry pääsisältöön

Finlandssvenskt teckenspråk året om

Andelslaget Via har sju tolkar med svenska och finlandssvenskt teckenspråk som arbetsspråk. Två av oss jobbar i Åbonejden och fem i Nyland. Vi är i olika åldrar, har varierande språklig bakgrund och olika lång erfarenhet av tolkyrket.

Simultantolkning är mycket krävande för att det pågår så många kognitiva processer samtidigt. Tolkar man på flera språk så blir det ännu mer komplicerat. Därför är det skönt att ha kollegor som förstår arbetets utmaningar när det gäller minoritetsspråk och flerspråkighet.

Antalet “svenska tolkar” i Via är nuförtiden cirka hälften av alla tolkar i Finland som tolkar till finlandssvenskt teckenspråk. Ändå är vi ett litet gäng. När någon av oss är borta från arbetet p.g.a. sjukdom eller andra orsaker räcker resurserna inte till. Det kan också hända att det finns flera svenska beställningar samtidigt på olika håll. Ibland obalansen mellan tolkutbud och -efterfrågan underlättas med tekniska lösningar, men distanstolkning fungerar inte i alla sammanhang. 

Det är viktigt att öka medvetenheten om finlandssvenskt teckenspråk och finlandssvenska teckenspråkiga så att situationen kunde förbättras. Att man får tolk när det behövs, vare det för jobb, påverkningsarbete, familjefest eller fritidsaktiviteter. Även på svenska.

Jaa sivu: