Siirry pääsisältöön

Tulkkausta ja elämää varten

Viittomakielen tulkin työtehtävissä tulee näkyviin koko ihmiselämän kirjo synnytyksestä perunkirjoitukseen. Isossa työyhteisössä yhdelle tulkille on saattanut kertyä työvuosien myötä vankka kokemus tietystä alasta, kun toinen vasta ottaa haltuun kyseisen alan viittomistoa ja käytänteitä. Miten omaa osaamista voisi jakaa muille tai miten tulkkeja voisi auttaa valmistautumaan tulkkaustilauksiin? Viittomakielialan Osuuskunta Viassa tähän tarpeeseen on ideoitu perjantaikahvit. 

Perjantaikahvit on tunnin mittainen tilaisuus, jonka aiheet ovat vaihdelleet suomen kielenhuollosta turvataitoihin ja viittomakielen tutkimuksen uusista tuulista auton moottorin toimintaan. Aluksi eri teemojen ympärille kokoonnuttiin toimistojen kahvipöydissä, mutta jo vuosien ajan aiheen äärelle on pysähdytty etäyhteydellä noin kerran kuussa. Tämä on tehnyt perjantaikahveista koko Vian jutun. 

Viittomakieli on vahvasti läsnä perjantaikahveilla. Ne joko pidetään viittomakielellä tai tulkataan viittomakielelle. Keskustelua ovat useimmiten johdatelleet Vian tulkit eri puolilta Suomea, mutta toisinaan mukaan on pyydetty ulkopuolisiakin asiantuntijoita. Vuosien varrella on muun muassa esitelty opinnäytetöitä, etsitty yhdessä vastauksia ja viittomaratkaisuja ajankohtaisiin aiheisiin sekä jaettu hyviä vinkkejä erilaisissa tilanteissa tai erilaisille asiakasryhmille tulkkaukseen. Toisinaan taas on keskusteltu palautumisesta tai aloitettu viikonloppu perjantaijumpalla. Tavoitteena on, että eri ihmiset pääsevät jakamaan monenlaista osaamista matalalla kynnyksellä. 

Perjantaikahvit tallennetaan, eli työntekijät voivat katsella niitä myös jälkikäteen itselleen sopivana ajankohtana. Tallenteet ovatkin oiva työväline tulkkaukseen valmistautuessa: “Tallentaminen mahdollistaa kiinnostavaan aiheeseen palaamisen myös myöhemmin. Toisella katselukerralla aiheesta voi saada enemmän irti esimerkiksi tulkkaukseen valmistautumisen näkökulmasta.” kertoo yksi Vian työntekijöistä. Lisäksi ne ovat arvokasta tietopääomaa uusille työntekijöille tai vapaajaksolta työelämään palaaville tulkeille. 

Työntekijöiden mielestä tilaisuuden parasta antia ovat viittomakielisyys ja vapaamuotoiset keskustelut: ”Perjantaikahveilla on mahdollisuus syventyä kollegoiden kanssa monenlaisiin aiheisiin – ei vain tulkkausta, vaan myös elämää varten!” 

Jaa sivu: